هتل جام فیروزه,میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان دوشنبه 20 آذر 1396

میدان نقش جهان:

شاه عباس تصمیم گرفت که پایتخت امپراطوری خود را از قزوین به اصفهان ببرد.
سپس تصمیم می گیرد که آن را میدان نقش جهان نامگذاری کند، نام مکان تاریخی این میدان عبارت است از: 

عالی قاپو- مسجد شاه (مسجد جامع)، مسجد شيخ لطف الله و ...

در بازار صنایع دستی اصفهان به فروش می رود.
بعد از مدتی این میدان ، میدان شاه  نام گذاری شد.
این میدان یکی از زیباترین مکان های اصفهان است.
شاه عباس می خواست این ساختار پراکنده سیاسی را تضعیف کند و  آن را متمرکز کند.ساخت این میدان در ​​اصفهان، گام مهمی در متمرکز کردن قدرت بود.

خلاقیت این میدان، این بود که با ساختن آن، شاه عباس سه مؤلفه اصلی قدرت را در ایران در حیاط خود جمع آوری می کرد؛

.